Region and Language

close

Intrastat

Lai nodrošinātu objektīvas un uzticamas informācijas par tirdzniecību starp dalībvalstīm saņemšanu, ES tika izstrādāta statistiskā uzskaites sistēma Intrastat.

Intrastat atskaite atspoguļo ziņas par preču nosūtīšanu uz ES valstīm un par preču saņemšanu no ES valstīm. Pārskatu aizpilda uz korektu preču rēķinu pamata un to iesniedz LR Centrālajā statistiskas pārvaldē.

Intrastat atskaitē ir jānorāda šādas ziņas: 8 zīmju preču kods, preču daudzums, vērtība, piegādes nosacījumi, darījuma veids (piemēram - pārdošana).

Intrastat sistēmas darbību nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 638/2004 (2004. gada 31. marts) par Kopienas statistiku dalībvalstu savstarpējās preču tirdzniecības jomā un par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3330/91 atcelšanu.

Mēs nodrošinām Intrastat pārskatu veidlapu pareizu sastādīšanu un savlaicīgu to iesniegšanu, pamatojoties uz klientu iesniegtajiem dokumentiem, kas apstiprina preču apriti Eiropas Savienības teritorijā.

Dokumentu apstrādi, atskaišu sastādīšanu un nepieciešamības gadījumā radušos jautājumu sakarā ar atskaišu sastādīšanu risināšanu nodrošina speciālistu ar ilggadēju pieredzi šajā jomā komanda.

impossible air logistics becomes possible

Obligāta marķēšana
Uzzināt vairāk
Starptautiskie kravu pārvadājumi
Izvēlieties virzienu
Starptautiskie kravu pārvadājumi
Obligāta preču marķēšana