Region and Language

close

Atbildība

Mēs maksimāli uzmanīgi attiecamies pret katru preču partiju, neatkarīgi no tās lieluma un vērtības, un pārvadājumu organizējam tā, lai krava galamērķī ierastos noteiktajā termiņā, nodrošinot tās nesakritību un saglabātību.

Taču jebkurš kravu pārvadājums ir saistīts ar kravas bojājuma vai zuduma risku, kas var novest pie finanšu zaudējumiem.

Tiesību normas un konvencijas uzliek pārvadātājam pienākumu atlīdzināt zaudējumus, kas ierobežoti ar maksimālu izmaksu:

  • Atbildības limits aviopārvadājumos ierobežots (Varšavas konvencija) ar 17 SDR* par svara kilogramu
  • Atbildības limits jūras pārvadājumos ierobežots (Hauge Visby Rules) ar 2 SDR* par svara kilogramu vai ar 666,67 SDR* par iepakojumu, atkarībā no tā, kura summa ir lielāka
  • Starptautisko sauszemes pārvadājumu limits ierobežots (CMR Convention) ar 8,33 SDR* par svara kilogramu.

* SDR vai „Special Drawing Rights” – speciālās aizņēmuma tiesības

Vēršam jūsu uzmanību, ka pārvadātāja atbildība ietver sevī tikai zaudējumus, kas nodarīti pārvadātāja vainas dēļ. Pārvadātājs neatbild par zaudējumiem, kas nodarīti tādu apstākļu dēļ, kurus pārvadātājs nav spējīgs novērst.

Lai pēc iespējas labāk aizsargātu mūsu klientus no iespējamiem zaudējumiem, kopā ar apdrošināšanas brokeru kompāniju Marine Insurance Services SIA mēs esam izstrādājuši un ieviesuši programmu „Pret visu veidu riskiem” (“All Risks covered”).

Programmas priekšrocības:

  • Piemērota visiem kravu veidiem, tajā skaitā: ģenerālkravām, iekārtām, elektronikai un personīgajām mantām;
  • Derīga jebkuriem pārvadājumu veidiem: gaisa, jūras, dzelzceļa, sauszemes vai kombinētajiem.
  • Nav obligāti jāvaino pārvadātājs/ekspeditors.

impossible air logistics becomes possible

Obligāta marķēšana
Uzzināt vairāk
Starptautiskie kravu pārvadājumi
Izvēlieties virzienu
Starptautiskie kravu pārvadājumi
Obligāta preču marķēšana