Region and Language

close

Kāpēc ir svarīgi apdrošināt kravu pārvadāšanas laikā?

Mēs ļoti uzmanīgi izturamies pret katru preču partiju neatkarīgi no tās apjoma un vērtības. Pārvadāšana tiek organizēta tā, lai krava nonāktu galamērķī noteiktajos termiņos un tiktu pilnīgi saglabāta.

Taču jebkura kravas pārvadāšana ir saistīta ar kravas bojājuma vai nozaudēšanas risku, kas var radīt finansiālus zaudējumus. Tiesību normas un konvencijas liek pārvadātājam atlīdzināt zaudējumus, kas ierobežoti ar maksimālo maksājumu:

    •    gaisa pārvadājumu atbildības limits ir ierobežots (Varšavas konvencija) ar 17 SDR par svara kilogramu;

    •    jūras pārvadājumu atbildības limits ir ierobežots (Hāgas-Visbijas noteikumi) ar 2 SDR par svara kilogramu vai 666,67 SDR par iepakojumu atkarībā no tā, kura summa ir lielāka;

    •    starptautisko autopārvadājumu atbildības limits ir ierobežots (CMR konvencija) ar 8,33 SDR par svara kilogramu.

Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka pārvadātāja atbildība ietver tikai tos zaudējumus, kas radušies pārvadātāja vainas dēļ.  Pārvadātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, ko radījuši apstākļi, kurus viņš nespēj novērst.

Lai maksimāli aizsargātu mūsu klientus no iespējamiem zaudējumiem, mēs kopā ar apdrošināšanas brokeru sabiedrību SIA „Marine Insurance Services” esam izstrādājuši un ieviesuši kravu apdrošināšanas programmu „Pret visiem riskiem” (All Risks covered).

Programmas priekšrocības:

    •    piemērota visu veidu kravām, ietver ģenerālkravas, iekārtas, elektroniku un personiskās mantas;

    •    derīga visiem pārvadājuma veidiem ‒ gaisa, jūras, dzelzceļa, autotransporta vai kombinētajiem;

    •    nav obligāti jābūt pārvadātāja/ekspeditora vainai. 

 

Plašāka informācija pieejama e-kabinetā (''e-abx") vai rakstot uz e-pastu import@abxterminal.lv, vai zvanot pa tālr. +371 6 787 0060

impossible air logistics becomes possible

Obligāta marķēšana
Uzzināt vairāk
Starptautiskie kravu pārvadājumi
Izvēlieties virzienu
Starptautiskie kravu pārvadājumi
Obligāta preču marķēšana